logohotelmir

Adresa: Jovanke Jeftanović 125
Zlatibor 31 315, Srbija
Telefon: +381 (0)31 84 51 51
Telefon: +381 (0)69 52 05 001
E-mail: info@hotelmirzlatibor.com

Naša lokacija

Jovanke Jeftanović 125,
Zlatibor - 31315, Srbija.

Telefon: +381 31 845151

KONTAKT

Adresa: Jovanke Jeftanović 125
Zlatibor 31315, Srbija
Telefon: +381 (0)31 84 51 51  
E-maill: info@hotelmirzlatibor.com